Palīdzība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rēzeknē. Saruna ar Inesi Niperi

Rēzeknē pusgadu kā darbojas Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs „Spārīte”. Centrs izveidots bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, īstenojot deinstitucionalizācijas projektu. Dienas centru apmeklē šobrīd 70 bērnu, kuriem noteikta invaliditāte. Par to, kā darbojas un kādus pakalpojumus sniedz centrs, un ko tas nozīmē bērniem un viņu vecākiem vairāk sarunā ar Rēzeknes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāju Inesi Niperi.