Tapis nākamais rakstu sējums "Kārsavas stāsti"

Tapis nākamais rakstu sējums "Kārsavas stāsti", kas stāsta par Kārsavu starpkaru periodā un laikā pēc Otrā pasaules kara, runājot arī par šobrīd tik aktuālo militārās vēstures jautājumu Kārsavas teritorijā.