Rīgas Doma meiteņu kora "Tiara" koncerts "Saulainas domas" Rīgas Domā

Liene Denisjuka-Straupe (flauta), Ieva Sumeja (soprāns), Kristīne Adamaite (ērģeles), Rīgas Doma meiteņu koris Tiara un diriģente Aira Birziņa koncertā "Saulainas domas" Rīgas Domā 6. maijā. L. Garūtas, R. Liedes, R. Dubras, D. Aperānes, M. Vidmontes, U. Prauliņa, A. Krilovas, A. Kalēja, J. Jančevska, S. Mences un R. Jermaka kompozīcijas