Pandēmija un nestabilā ģeopolitiskā situācija rosina sakārtot juridiskās lietas

Vai pandēmijas laiks un karš Ukrainā ir ietekmējis cilvēku domāšanu, domājot par savu nākotni? Vai krīzes un nelaimes mums liek vairāk pievērsties dzīvības apdrošināšanai un juridisku lietu sakārtošanai, piemēram, mantojuma vai laulību līgumu, pilnvaru un citu juridisku dokumentu sakārtošanai?