Guda "AnnCela Express", Dolata-Šahi "Zahāb", spiričueli un avangarda hipops

Raidījuma "Tāda mūzika" 36. izlaidumā pilnā garumā izskan amerikāņu komponista Daniela Guda (Daniel Goode) darbs orķestrim "AnnCela Express". Darbs par dzirksteli izmanto kādu tradicionālu serbu melodiju – tās nosaukuma aptuvenais tulkojums attiecīgi Gudam būtu "Jaunais cilvēk, nejāj zirgā ar noliektu galvu". Spēlēta ar klarneti, šī melodija parādās īsi skaņdarba sākumā, taču pēc tam pazūd, atstādama aiz sevis vien atblāzmu, kas kā armatūra satur kopā visu kompozīciju.