Par Elgas Igenbegas simtgades koncertu stāsta režisors Sandis Kalniņš

Jelgava godinās komponisti Elgu Igenbergu – par 27. maija koncertu brīvdabas koncertzālē "Mītava" stāsta režisors un "Mītavas" mākslinieciskais vadītājs Sandis Kalniņš.