Latvijas vēstures agrāko laika posmu pētniecība

Senākās – viduslaiku un jauno laiku – vēstures  pētīšana un popularizēšana Latvijā. Kā notiek Latvijas vēstures agrāko (pirms 20. gadsimta) laikposmu pētīšana? Kādas ir būtiskākās problēmas? 
Komentāri

Kategorijas