Dižā basa kokle RLB un izstāde “Tautasdziesmu teicējas.1991” Kolkā

Saruna ar kokļu meistaru Rihardu Valteru par 1947. gadā Jāņa Eduarda Krauksta izgatavoto dižo basa kokli un tās kopiju, ar kuru var iepazīsties RLB namā. Režisore Dace Micāne-Zālīte - par multimediālu izstādi “Tautasdziesmu teicējas.1991” Kolkas Lībiešu saieta namā.