Iespējas veicināt zināšanu apmaiņu starp Latvijas un diasporas mediķiem

Kā veicināt zināšanu apmaiņu starp Latvijas un diasporas mediķiem? Kāda ir māsu pieredze, strādājot ārpus Latvijas, gan paaugstinot savas profesionālas zināšanas, gan piedaloties pētniecības darbā. Šos jautājumus pārunājam ar Diasporas māsu un vecmāšu apvienības pārstāvēm.