Ar cerīgu skatu uz nākotni – izdots Rūtas Mežavilkas dzejoļu krājums "Tālāk"

Pievēršoties eksistenciāliem jautājumiem, dabas un laika cikliem, dzejniece Rūta Mežavilka izdevusi dzejoļu krājumu "Tālāk". Tas ir publicēts 12 gadus pēc iepriekšēja izdevuma. Sākot darbu pie krājuma, pēdējo divu mēnešu spraigie notikumi Ukrainā vēl bijuši tālu, taču šķiet, ka tieši tagad izdevuma nosaukums ir visvairāk aktuāls, norādot, ka uz nākotni jāraugās cerīgi. Grāmatas redaktors un daudzu dzejoļu krājumu autors viņas darbos izceļ precizitāti un salīdzina to ar grafiku