Ingrīda Zemzare savu tēlaino un neparasto rakstītprasmi spodrinājusi grāmatās

Kādā mūzikas zinātnei veltītā diskusijā  „Nākotnes pieturas” viešņa muzikoloģe, Dr. music. Ingrīda Zemzare salīdzināta ar sirēnu - mitoloģisku būtni, noslēpumainu un brīnišķīgu dievišķas vai dēmoniskas izcelsmes kārdinātāju un vilinātāju.