Zenta Logina un Elīze Atāre - nepietiekami izzinātas 20.gadsimta mākslinieces

Šobrīd Dundagas pilī skatāma vērienīga Zentas Loginas un Elīzes Atāres gobelēnu izstāde “Rozā raķete”. Abu mākslinieču darbu glabāšanu uzņēmies mākslas centrs "Zuzeum", taps arī monogrāfija par vēl nepietiekami izzinātajām māksliniecēm.