Vēstures atkārtošanās ideja, attiecību kārtošana ar pagātni. Saruna ar Kasparu Zelli

Saruna ar Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku vēsturnieku Kasparu Zelli par vēstures atkārtošanās ideju, par to, kāpēc nesenas vēstures stāsti par Atmodas procesu tiek veidoti tikai no elites skatu punkta.