Līgys Romančukys sapyna pīpiļdejums caur „Vuškeņu iz pļovys”

Saruna ar bērnu gramats "Vuškena iz pļovys" ilustratori Līgu Romančuku, kura ikdienā pamatā strādā pie vides attīstības planošanas.
Komentāri

Kategorijas