Valodnieki: Augšupejošās intonācijas lietošana ir īslaicīga parādība, tā atspoguļo šo laik

Arvien biežāk sarunu valodā var dzirdēt augšupejošās intonācijas. Vai tiešām jau pēc pāris gadiem latviešu valodai neraksturīgā augšupejošā intonācija būs normāla parādība ne tikai sarunu valodā, bet arī medijos, to jautājam 2021. gada  decembra latviešu valodas stundā valodniekiem Ditei Liepai un Andrejam Veisbergam.