Papildinās Latvijas "Natura 2000" aizsargājamo dabas teritoriju sarakstu

Saeima 11. novembrī nodeva izskatīšanai komisijās grozījumus likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", kas paredz papildināt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstu ar sugām un biotopu veidiem, kuru dēļ tām piešķirts "Natura 2000" teritorijas statuss.
Komentāri

Kategorijas