Nosaka atkritumu dalītās savākšanas prasības

Valdība 26. oktobrī pieņēma Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumus, kas nosaka prasības atkritumu dalītai savākšanai, sagatavošanai atkārtotai izmantošanai un materiālu reģenerācijai.
Komentāri

Kategorijas