Lasām Zentas Ērgles grāmatas un iepazīstamies ar rakstnieces mazdēlu

Bērnu grāmatu ieteicējs. 20.epizode. Burtu Burvja īrnieki lasa 20. gadsimta populārākās latviešu bērnu rakstnieces Zentas Ērgles darbus, kā arī iepazīstas ar viņas mazdēlu Arti Ērgli.
Komentāri

Kategorijas