Latvijas Radio Dzejas festivāls. Tautas balss

Latvijas Radio uzrunāja ar sociālā tīkla "Facebook" starpniecību uzrunāja ikvienu interesentu piedalīties pirmajā Latvijas Radio Dzejas festivālā. No 12 dalībniekiem, kas pieteicās, piedalīties izvēlējās seši. Lielākā daļa ir jaunieši, kas vēl mācās vidusskolā vai tikko to pabeiguši. Gandarī autoru liela atbildība un nopietnā attieksme pret savu tekstu. Cerams, ka arī turpmāk dzirdēsim viņu sniegumu!
Komentāri

Kategorijas