Vecāki izvēlas bērnam mācības neklātienē: vai tas liecina par problēmam izglītības sistēmā

Krietni pieaudzis to bērnu skaits, kuri izvēlās vairs nemācīties skolā klātienē, bet izvēlas tālmācību vai mājmācību. Iemesli šādai izvēlei ir dažādi. Tas liek jautāt, vai šāda vecāku izvēle neliecina par kādiem trūkumiem un problēmām izglītības sistēmā?
Komentāri

Kategorijas