"Nakts", "Zvirbulim nenāk miegs" un "Nemodernās Slampes meitenes"

Šoreiz meklējam līdzsvaru starp prozu un dzeju, jo visu trīs raidījumā aplūkoto grāmatu autori raksta gan dzejiskā, gan prozaiskā formā. Veram vaļā Ingas Gailes dzejoļu krājumu "Nakts", Māra Runguļa "Zvirbulim nenāk miegs", Riharda Bargā "Nemodernās Slampes meitenes" un klausāmies sarunas ar to autoriem!  
Komentāri

Kategorijas