Izdejot 7 vērtības... Ieskats lieluzvedumā "Augstāk par zemi" un izstādē "Radi rotājot"

Svētku dienasgrāmatas otrajā lappusē uzzināsim vairāk par mūsdienu deju lieluzvedumu "Augstāk par zemi" un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu "Radi rotājot".