Strēlnieku laukumam pieguļošo teritoriju renovācija vēl joprojām miglā tīta

Līdz šā gada rudens beigām plānots sakārtot nolaisto Strēlnieku laukumu. Taču, kad būs sakoptas arī visas laukumam pieguļošās teritorijas, dome precīzu atbildi nezina. Turklāt - lai noskaidrotu, kādi remontdarbi plānoti Rīgas Tehniskajai universitātei pieguļošajā daļā, dome Latvijas Radio sūta no vienas pašvaldības nodaļas uz otru, taču katrs departaments savu atbildību noliedz.