Gaŗezera fenomens un loma Amerikas latviešu sabiedrībā

Šovasar vairāk nekā 90 jauniešu klātienē satikušies Gaŗezera vasaras vidusskolā, aizvadot 56. mācību vasaru. Raidījumu veltīts sarunai par Gaŗezera fenomenu un tā lomu Amerikas latviešu sabiedrībā.