Valmieras vasaras teātra festivāls aicinās uz pasauli paraudzīties cita acīm

Kā uzrunāt bērnus un jauniešus teātra mākslā un kā šogad noritēs Valmieras vasaras teātra fetivāls, kas šoreiz aicinās ikvienu uz pasauli paraudzīties ar cita acīm?
Komentāri

Kategorijas