Inga Brūvere. Māksla kā pirmās nepieciešamības lieta

Māksliniece Inga Brūvere, kaut arī estētiski vispirms saistās tieši ar glezniecību, tomēr viņas māksla ir arī telpiska un priekšmetiska, atkāpjoties no plaknes, allaž konceptuāli piepildīta. Kopā to var nosaukt par konceptuālo glezniecību, tomēr kā jau visbiežāk mūsdienās, žanru un mākslas veidu robežas izzūd. Kuratores darbā savu intelektuālo piepildījumu rod strādājot ar laikmetīgo mākslu.  Inga Brūvere absolvējusi monumentālās glezniecības nodaļu Latvijas mākslas akadēmijā. 2016.gadā dibinājusi Rīgas fotogrāfijas biennāli (kas 2021.gadā Rīgā notiek no 8.maija līdz 11.augustam) un ir tās vadītāja un programas kuratore. Kopš 2019. gada ir Radošo savienību padomes priekšsēdētāja, kur strādā ar kultūrpolitikas jautājumiem. Raidījumu vada Ieva Nagliņa. Raidījums "Subjektīvie mērījumi" par mākslas izziņu skan LR6 LU radio NABA 95,8 FM pl. 17.00-18.00 katru otro ceturtdienu. Raidījums top ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.