Pasaules Latviešu amatieru teātru savienība un diasporas teātru fenomens

Ir nodibināta Pasaules Latviešu amatieru teātru savienība (PLATS), kurā apvienojušies 21 diasporas teātris. Par amatierteātru kustību un svarīgākām problēmām to darbībā - sarunā ar Sanfrancisko Jaunā teātra režisori Māru Luisu, Bradfordas teātra trupas “Saulespuķe” režisori Gitu Robaldi un Minsteres latviešu amatierteātra "Ezīši" režisori Lauru Ritenbergu-Kinderi.