Tapusi digitāla rokasgrāmata uzņēmējiem par ilgtspējas ekonomiku

Swedbank kopā ar dažādu jomu ekspertiem izveidojusi digitālu rokasgrāmatu uzņēmējiem, kurā tiek skaidroti tādi ilgtspējas termini kā zaļais kurss, tiešās un netiešās emisijas, klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība un citi. Tā kā rokasgrāmata ir digitāla, laika gaitā tās saturs tiks papildināts un jau iznācis pirmais pielikums par klimata politiku Latvijā, Eiropā un pasaulē.
Komentāri

Kategorijas