Dienas apskats. Izstrādā mācību programmu docētāju digitālo prasmju pilnveidei

Lai veicinātu Latvijas Universitātes docētāju prasmju pilnveidi efektīvai un mūsdienīgai studiju nodrošināšanai e-vidē, sākot ar šī gada martu Latvijas Universitātē norisinās darbs pie akadēmiskajam personālam paredzētas mācību programmas “Tehnoloģiski pedagoģisko prasmju attīstība studiju nodrošināšanai digitālajā vidē” izstrādes, kas sastāv no deviņiem tematiskiem moduļiem.
Komentāri

Kategorijas