Darba ņēmēji novērtē veselības apdrošināšanu, papildus atvaļinājumu un pensiju iemaksas

Cik liela nozīme darbinieku motivācijā ir algai un cik liela citiem labumiem, ko piedāvā darba devējs, piemēram, veselības apdrošināšanai vai iemaksām pensiju 3. līmenī? Vairāk stāstām par faktoriem, kas motivē darbiniekus vienā darba vietā strādāt ilgāk.
Komentāri

Kategorijas