Altāra nozīme Vecās derības laikos un mūsdienās

Noa, Ābrahams, Jēkabs, Dāvids, Salamans un citi Vecās Derības laikos pieminētie cilvēki cēla altāri Dievam gan klajā laukā, gan Saiešanas teltī, gan templī. Mūsdienās dievnamos arī ir altāris. Kāda ir altāra simboliskā nozīmē, ko nozīmē "nest garīgus upurus" un kādai ugunij ir jābūt uz altāra?
Komentāri

Kategorijas