Deinstitucionalizācijas process Latvijā: kā ar to sokas?

Saruna par deinstitucionalizācijas procesu Latvijā – kā ar to sokas? Šī procesa laikā cilvēkiem, kuriem I vai II grupas invaliditāte noteikta garīga rakstura traucējumu dēļ, paredzēts nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu. Tas nozīmē izveidot grupu mājas, kur šie cilvēki var dzīvot patstāvīgi, bet kur pieejams arī atbalsta personāls. Tas nozīmē arī iespēju strādāt.
Komentāri

Kategorijas