Kādiem mērķiem ar loteriju palīdzību līdzekļus vāc 21. gadsimtā?

Sabiedriskā labuma loteriju vēsture Latvijā un pasaulē ir tradīcijām bagāta. Šādi līdzekļi ir tikuši vākti gan trūkumcietējiem, gan tiltu būvei. Bet kam ar loteriju palīdzību līdzekļi tiek vākti 21. gadsimtā?