Ciešā saiknē ar skolu. Saruna ar skolotājas Neldas Jaunzemes ģimeni

Saruna ar Neldu Jaunzemi un viņas ģimeni. Saikne ar skolu visiem cieša – Nelda šobrīd ir Rīgas Angļu ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja un strādā arī par direktores vietnieci izglītības jomā, viņas meita Sabīne Irbe šajā pašā skolā aizvadījusi pirmo mācību gadu kā ķīmijas skolotāja, dēls Linards Irbe šogad absolvē 12. klasi, bet jaunākais dēls Haralds Jaunzems 2.klasi.
Komentāri

Kategorijas