Onkologu asociācijas vadītājs: Pacienti uz vēža skrīningu nāk mazāk un novēloti

Sākoties pandēmijai bija jūtama strauja to pacientu samazināšanas, kuri iziet vēža skrīningu. Pašreiz situācija ir labāka, bet, ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem, pacientu skaits ir būtiski mazāks, tāpat palielināts novēloto, ielaisto gadījumu īpatsvars. To šorīt Latvijas Radio programmai Labrīt sacīja Latvijas Onkologu asociācijas vadītājs Jānis Eglītis, piebilstot, ka objektīvu novērtējumu sniegt nevar, jo Vēža reģistra sistēma nedarbojas pilnvērtīgi un tāpēc nav pieejami pilnīgi dati.