Lai turpinātu mācības vidusskolā, Rīgā būs jākārto iestājeksāmeni, reģionos - nē

Jau zināms, kā 9. klašu skolēniem veicies diagnosticējošajos darbos un daudzi gatavojas iestājpārbaudījumiem, lai turpinātu mācības vidusskolā. Tomēr situācija Rīgā un reģionos ir atšķirīga, Rēzeknē un arī Kuldīgā, piemēram, iestājpārbaudījumu, lai mācītos ģimnāzijā vai vidusskolā, nebūs, pietiks ar vēlmi mācīties. Savukārt Rīgā ir noteikti iestājeksāmeni un dažam 9.klases absolventam iestājpārbaudījumus nāksies kārtot pat vairākas reizes.
Komentāri

Kategorijas