LKA studējošos konference “ZinātMāksla” - pētniecība covidlaika studiju procesā

ZinātMāksla - Latvijas kultūras akadēmijas (LKA) pētniecības darbs Covid laika studiju procesā.
Komentāri

Kategorijas