Dažādībā ir spēks. Diskriminējoši pret citiem bieži esam neapzināti

Dažādība ir cilvēku iekļaušana darba tiesiskās attiecībās neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības, seksuālās orientācijas vai citu iemeslu dēļ. Kāpēc dažādība ir resurss un virzītājspēks jebkuras organizācijas attīstībai?
Komentāri

Kategorijas