Sezonas laukstrādnieki kļūst ar vien pieprasītāki

Aktīvajā lauku darbu sezonas laikā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim tiek ieviests īpašs sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms. Šajā laikā lauksaimnieki, kuri sezonas rakstura darbos nodarbina laukstrādniekus,  iedzīvotāju ienākuma nodokli no šo darbinieku algām var maksāt 15% apmērā, bet ne mazāk kā 70 eirocentus par katru nodarbināšanas dienu. Tas ir izdevīgi abām pusēm - gan lauksaimniekam, gan sezonas strādniekam, kurš kļūst sociāli apdrošināts.
Komentāri

Kategorijas