Kopīgais un atšķirīgais Latvijā un Igaunijā padomju periodā

Saruna par mūsu kaimiņvalsts Igaunijas likteni padomju totalitārisma periodā. No vienas puses Latvijas un Igaunijas Padomju Sociālistiskajām Republikām bija visvairāk kopīga, ja novērtējam visas Maskavai pakļautās totalitārās impērijas provinces. Tomēr bija daudz atšķirīga.
Komentāri

Kategorijas