Ekonomika un klimats, finanšu pratība un naudas loma sabiedrībā

Diskutējam par Eiropas zaļo kursu, ekonomikas ilgtspēju un investīcijām. Stāsts par Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju. Vēl par naudas lomu sabiedrībā un valsts ekonomisko stāvokli, kā arī savu komentārs par start-up jeb jaunuzņēmumu ekosistēmu Latvijā.
Komentāri

Kategorijas