Barontēva kosmiskās dainas

Raidījums “Fono-grāfs” katru gadu aprīlī atzīmē kosmonautikas dienu, kas sniedz iespēju pievērsties dažādām ar kosmosu saistītām tēmām. Arī šogad tradīcija netiks pārtraukta. Līdz šim ir nācies pievērsties dažādiem ar Latviju saistītiem domātājiem, kuri mēģinājuši savdabīgi aptvert plašās kosmosa āres. Piemēram, Rēriha kosmoloģijai, biokosmistiem, vietējiem raķešu zinātniekiem un arī divu filozofu - Loska un Lopatina - neticamajiem ceļojumiem. Latviešu tautas izglītības vārdā, vietējie 19. gadsimta apgaismotāji mēģināja zemniekiem un citiem mazāk izglītotajiem topošās valsts iedzīvotājiem skaidrot virs galvas redzamos fenomenus, piemēram, kā pareizi saprast komētas vai planētas un pavadoņus. Krišjāņa Barona izpratne par komētām ir skatāma plašāka viņa projekta kontekstā, kurā tiek uzrādīta dažādu fenomenu saistība ar latviešu mitoloģiskiem tēliem. Tieši tāpat būs nepieciešams apskatīties no citādāka griezuma kā ir transformējušies Loska un Lopatina kosmiskie piedzīvojumi.  Raidījumā skanēs arī Radiomonadoloģijas 55. paragrāfs. Raidījums notiek ar VKKF atbalstu.      
Komentāri

Kategorijas