Iekļaujoša pilsēta, velosipēdu kultūra un betona džungļi

Diskutējam par iekļaujošu pilsētu, apkaimju attīstību un urbānās vides nākotni. Komentārs par veloinfrastruktūru, mobilitāti un velosipēdu kultūru Latvijā, kā arī redzējums par zaļo infrastruktūru, apakšzemes komunikācijām un parku kultūru.
Komentāri

Kategorijas