Vai kultūra šobrīd ir tik pašsaprotama vērtība? Situācija Igaunijā un Lietuvā

Saruna ar Igaunijas un Lietuvas Komponistu savienību vadītājiem
Komentāri

Kategorijas