Literatūrkritika, vēsture un šodienas sociālā realitāte. Saruna ar Ligiju Purinašu

Ligija Purinaša darbojas dažādās jomās: Kā savienojas literatūrkritiķes un vēsturnieces pētītie pagātnes tēli, ar šodienas sociālo realitāti, ar viņas pašas sievišķības atklāsmi dzejā un dialektā?
Komentāri

Kategorijas