Mēbeles un patvēruma filozofija

Raidījums “Fono-grāfs” līdz šim ir meklējis iedvesmu pagātnes notikumos un dažādu domātāju tekstos. Atskats uz vēsturi ir liecinājis par filozofijas izpratnes dažādību, kas dažkārt ir pat pretrunīga. Tādējādi katrs laikmets piedāvā savu izpratni par svarīgajiem jautājumiem, gan arī to labākajiem risināšanas veidiem. Par klasiku atzītie darbi jau ir izgājuši noteiktu vēstures filtru, taču nepastarpinātāku un daudzveidīgāku skatījumu uz pagātni sniedz laikabiedru atmiņas, vēstules un publicistika. Tāpēc šoreiz raidījums pievērsīsies nevis pagātnes ideju apskatam, bet gan mūsdienās notiekošajam. Iemesls ir jaunās filozofu paaudzes publicētais žurnāls “Tvērums”. Par šo izdevumu un saviem nākotnes plāniem runāsim ar žurnāla izdevējiem. Žurnāla redaktors piemin filozofu pusnakts “rubakus” mežā, taču ierastāks viņu patvērums pamatā ir ērti iekārtotā istabā pie galda. Tāpēc raidījuma otrajā daļā pievērsīsimies filozofu dažādām izpratnēm par mēbelēm un to lomu filozofijā. Jāatzīmē, ka vārdu salikumu “mēbeļu filozofija” ieviesa slavenais amerikāņu rakstnieks Edgars Po tāda paša nosaukuma esejā (1840). Tiesa, pārdomas par un ap mēbeļu filozofu bija gan pirms, gan arī turpinājās ilgi pēc viņa. Tā mēbeles noderēja apziņas, epistemoloģisku jautājumu, individuālās vēstures, un pat politisku uzskatu ilustrācijām. Tomēr latviešu domā mēbeļu filozofija līdz šim nav bijusi tik saskatāma. Kāds tam ir bijis iemesls un kā ir iespējams domāt par mebēlēm no dažādu filozofu perspektīvām? Šie un citi līdzīgi jautājumi tiks apskatīti šajā raidījumā.  Raidījumā skanēs Radiomonodoloģijas 52. paragrāfs. 
Komentāri

Kategorijas