Pieprasījums vairākkārt pārsniedz iespējas. VKKF padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits

Šogad Valsts kultūrkapitāla fonda pirmajā projektu konkursā ir bijis milzīgs finansējuma pieprasījums, kas daudzkārt pārsniedz pieejamo. situāciju kultūras nozarē raksturo Valsts kultūrkapitāla fonda padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits, komentējot kultūras projektu un mērķprogrammu konkursu rezultātus.