Ministrijas ES daudzgadu budžetam veido nozaru pamatnostādnes

Nākamajos septiņos gados no Eiropas Savienības daudzgadu budžeta Latvijai grantu veidā būs pieejami vairāk nekā desmit miljardi eiro. No tiem aptuveni 2 miljardi eiro no atveseļošanas un noturības mehānisma, bet pārējie līdzekļi – aptuveni 8 miljardi eiro – no daudzgadu budžeta.
Komentāri

Kategorijas