Dienas apskats. Uzsāk projektu CALDER neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā

Šī gada janvārī Latvijas Universitāte parakstīja līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta “Capacity building and awareness rising to prevent and counter intolerance in Latvia — CALDER” ("Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā – CALDER”) īstenošanu. Projekta aktivitātes ir vērstas uz rasisma, ksenofobijas un cita veida diskriminācijas novēršanu un apkarošanu.
Komentāri

Kategorijas