Ina Druviete: Covid laiks valodā atspoguļojies jūtami un parāda, ka valodas gars ir dzīvs

Valodas kodu maiņa jaunajā realitātē: kā sociālā vide ietekmē valodas attīstību un kādas izpausmes valodā to ilustrē? Covid laiks valodā ir atspoguļojies jūtami un parāda, ka valodas gars joprojām ir dzīvs
Komentāri

Kategorijas